Financieel

Wat is een kentekencheck?

Een kentekencheck is een online service waarmee iedereen informatie kan opvragen over een specifiek voertuig. Met behulp van het kenteken van een auto, motor, bus, vrachtwagen of ander voertuig kan er een kentekencheck worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld de technische specificaties, het schadeverleden en de kilometerstand van het voertuig. Een kentekencheck kan […]

Incassoprocedure

Onder incasso wordt verstaan ​​de commerciële incasso van openstaande vorderingen. Dit kan bijvoorbeeld een onbetaalde factuur zijn. Voorwaarde voor het starten van een incassoprocedure is een wettelijk opeisbare vordering. Het gebied is ook toegewezen aan debiteurenbeheer en debiteurenbeheer. Het incassotraject wordt door bedrijven vaak overgedragen aan een externe dienstverlener, een gespecialiseerde incassodienst (juridische dienstverlener), omdat […]

Wie erft?

Wanneer een persoon overlijdt, is voor familieleden, verwanten en vrienden van de overledene meestal de vraag wie de overledene erft. Volgens de wet wordt de erfgenaam de rechtsopvolger van de erflater. De erfgenaam treedt in de juridische en economische voetsporen van de erflater. Wat voorheen toebehoorde aan de erflater, wordt overgedragen aan de erfgenaam in […]

Schuiven naar boven